Kérem, töltse ki az adatlapot!

  * Választott képzés:

  Szülő / Gondviselő adatai:

  Anyja MOBIL telefonszáma:

  Apja / Gondviselő MOBIL telefonszáma:

  * Nyilatkozat adatok valódiságáról, adatkezelés elfogadása

  Nyilatkozom, hogy az űrlapon megadott személyes adatok, illetve csatolt különleges adatok intézmény általi megismeréséhez, kezeléséhez és az adatfeldolgozó részére történő továbbításához hozzájárulok.

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek.

  * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!