„Minden gyereknek szüksége van egy kis segítségre, egy kis reményre és valakire, aki hisz benne.”
(Magic Johnson)

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és a szakképzési törvény szerinti szakmai oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik speciális kerettanterve alapján.

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Elsősorban Önökhöz szólnék, hiszen sajátos nevelési igényű gyermekeik számára kiválasztani az intézményt elsősorban a szülő döntése alapján történik és nem könnyű feladat a megfelelő intézményt megtalálni.

Fontos, hogy olyan iskolát válasszanak gyermekeiknek, amely minden igényt ki tud elégíteni és biztosítsa a különleges bánásmódnak megfelelő hatékony előrehaladást.

Intézményünk mindenféle intézmény- és képzés típusban több, mint 20 éve fogad a sajátos nevelési igényű tanulókat, így kellő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy a megfelelő szakmai hátteret biztosítsuk. A szakértői véleményben foglalt kötelező fejlesztő foglalkozásokat főállású gyógypedagógusaink látják el, akik további szakmai segítséget nyújtanak az osztályokban tanító pedagógusoknak és szükség esetén a szülőknek is. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, melyek hozzájárulnak, hogy még színvonalasabban lássák el munkájukat.

A szakiskolai nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók a közismeretei tárgyak tanulása mellett elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek iskolai és gyakorlóhelyi tanulmányok során, ezáltal sajátítsák el azokat a szükséges kompetenciákat, amelyek a munkaerő-piaci alkalmazkodás kialakításához szükségesek. Elsődleges célunk, hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt álljanak a munka világában.

A meghirdetett szakiskolai képzések közös jellemzői:

 • tanulmányi idő:
  • kötelező előkészítő évfolyam + 2 év közismereti és szakmai oktatás (BNO F70, enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetén)
  • 2 év közismereti és szakmai oktatás (minden egyéb BNO kód esetén)
 • idegen nyelv: angol,
 • felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján történik,
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges,
 • saját tanműhelyek,
 • kollégiumi elhelyezés biztosított.

Milyen különleges bánásmódot igénylő tanulókat fogadunk a szakiskolai képzéseken?

 • enyhe értelmi fogyatékos,
 • beszédfogyatékos,
 • autizmus spektrum zavarral vagy
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy érdeklődjön telefonon, de szívesen fogadjuk személyes konzultáció keretében is.

Szeretettel várjuk Önt és gyermekét is, mert „Hiszünk abban, hogy a tudás mindenkié!”

A 2024/2025-ös tanévben tervezett képzéseink:

Élelmiszer-eladó

 • Tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat.
 • Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat.
 • Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket.
 • Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultos értékesítésének szabályait.
 • Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését.
 • Biztosítja az élelmiszer értékesítéshez kapcsolódó jogszerű panaszkezelést.
 • Ismeri a speciális táplálkozási igényt kielégítő termékeket és képes ezek szakszerű bemutatására és a vásárlóknak történő ajánlására.
 • Felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéről.

Cukrászsegéd

 • A cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni.
 • Előzetesen megmutatott és begyakorolt munkaműveleti feladatokat végez, a cukrászeszközöket ismeri, alkalmazni tudja.
 • Felügyelettel gépek kezelését végzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik.
 • Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.
 • Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez.
 • Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz.
 • Sütési műveleteket végez, ismeri a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat.
 • Képes egyszerű díszítő műveleteket elvégezni, díszítő elemeket ráhelyezni, kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.

Szakácssegéd

 • A szakácssegéd a meleg és hidegkonyhai munka során kiegészítő és segítő munkát végez.
 • Feladata a szakácsok munkájának segítése.
 • Konkrét feladatai közé tartozik a vendéglátó termelés során használt alapanyagok és nyersanyagok tisztítása és előkészítése.
 • Zöldségeket, gyümölcsöket tisztít, pucol, darabol, szeletel és előkészíti azokat a főzéshez, sütéshez.
 • Felelőssége a konyha tisztántartása, higiénia előírások betartása.

Számítógépes adatrögzítő

 • Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak.
 • A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja.
 • A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti.
 • A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt.
 • Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít.
 • Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.
 • Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ.
 • Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.