Jelmondatunk:     AHÁNY SZAKMA, ANNYI LEHETŐSÉG!

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy szakmai felkészültségünk és eredményeink révén jelentős szerepet töltsünk be a felnőttképzés területén a régióban. Ezáltal részt vállalunk a tudásalapú társadalom megteremtésében.

Valamennyi képzésünkben korszerű, naprakész, versenyképes tudást közvetítünk. A képzésben résztvevők munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeinek javítása az alapvető törekvésünk. Segítséget nyújtunk a képzetlenek, pályamódosítók, munkanélküliek szakmához (új szakmához) jutásában. Segítjük a munkában lévők szakmai fejlődését. Felkeltjük az élethosszig tartó tanulás igényét és kínálatot biztosítunk annak megvalósítására.

Versenyképességünk megőrzése érdekében törekszünk az új lehetőségek keresésére, az EU-s elvárásoknak való megfelelésre, a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásra a partneri igények alapján.

Fontos feladatunknak tartjuk a szolgáltatói és tanácsadói profil fejlesztését és a széles körű szakmai kapcsolatok továbbépítését.

Célunk olyan partneri viszony kialakítása a minden igényt kielégítő szolgáltatás érdekében, amely a hosszú távú együttműködés és az irántunk megnyilvánuló bizalom alapja.

Felelősek vagyunk azért, hogy munkatársaink jól felkészültek, kreatívak és a képzéseink valamint szolgáltatásaink iránt elkötelezettek legyenek, nagyfokú önállósággal dolgozzanak és minőségi munkavégzésre törekedjenek.

Minden munkatársunk elkötelezett a minőségfejlesztési munka iránt.

Céljaink elérése érdekében rendszeresen vizsgáljuk partnereink igényeit és elégedettségét.

Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk minden dolgozója megismerje, megértse és munkájában érvényesítse minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat.

Számunkra a minőség szakmai felkészültséget, felelősségtudatot, megbízhatóságot, partnerközpontú szemléletet jelent.

Minőségpolitikánk:

 •  összhangban áll iskolánk képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával;
 • megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját;
 •  kifejezi az intézmény elkötelezettségét a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

Az előzőekben meghatározott célok elérése érdekében az intézmény vezetősége:

 • a működési folyamatai meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható minőségirányítási rendszert működtet;
 • kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásaival összhangban álló eredmények eléréshez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is;
 • kiváló teljesítményt vár el magától és a képzési szolgáltatásokban részt vevő munkatársaitól, egyúttal tudatosítja a szervezet minden szintjén, hogy a felkészült, elkötelezett és együttműködő munkatársak munkája minősíti az intézmény egészét;
 • a képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsíti annak személyi és tárgyi feltételeit;
 • a megrendelők, munkatársak, oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében az „elégedettségi” kérdőív elemzése alapján folyamatosan fejleszti folyamatait, infrastruktúráját.

Pécs, 2014. március 20.

 1. évi eredmények: 2014. évben befejezett csoportunk nem volt.
 2. évi eredmények: letöltés
 3. évi eredmények: letöltés
 4. évi eredmények: letöltés