Iskolánkról > Történetünk

Az intézmény története

1990:Az OKISZ kizárólagos jogutódjaként létrejön a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Kft. (MIOK), amely 1992-ig csak felnőttképzést folytatott.

1992: Egyedi kísérleti engedély alapján elindult a nappali tagozatos szakképzés. Ugyanebben az évben a MIOK Kft. létrehozza a MIOK Alapítványt, mely a későbbiekben fenntartója és működtetője lesz a Pécsett, Szegeden és Miskolcon megnyitott tagiskoláknak.

1997: Pécsett megkezdi működését a MIOK Kézműves Iskola.

2001: Iskolánk jelenlegi épületeibe költözik (Melinda utca, Apáczai Cs. J. krt.), valamint a közös igazgatású intézmény, augusztus 29-én a Vígszínházban tartott évnyitón, felveszi a József nádor nevet. A névadó védnökségét Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg – József nádor ükunokája –, a zászlóanyaságot felesége, Habsburg-Lotharingiai Krisztina vállalta.

2002: Elindul az első alapműveltségi képzés (9. osztály), kezdetben pályaorientáció nélkül, 2007-től viszont kereskedelmi és vendéglátó pályaorientációval.

2005: A budapesti gimnáziumi tagozat megjelenésével az intézmény új neve MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola lesz.

2007: Pécsett is kezdetét veszi az esti gimnáziumi képzés.

2008: A fenntartó úgy dönt, hogy a tagiskolák váljanak térségükben önálló közoktatási intézménnyé, így a három vidéki városban egy-egy új non-profit kft. alakult, a leendő iskolák fenntartóiként, melyek létrehozták saját iskoláikat. Az új fenntartó Pécsett a MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., néven jött létre, mely megalapította a Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolát ugyanazon a helyen, változatlan személyi összetétellel.

2009: A Melinda utcai székhely és az Apáczai telephely mellett új telephely nyílik a Baranya megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak Börtönében, ahol esti tagozaton elindul a 9. osztályos képzés.

2017: A megváltozott jogi és oktatáspolitikai környezet miatt az intézmény fenntartóváltáson esett át. Az új fenntartó a MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Nonprofit Kft., mely a miskolci iskola fenntartója is egyben. A Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola változatlan feltételekkel folytatja működését. 

Az iskola folyamatosan alakította ki tradícióit. Ezek közül kiemelkednek a Házi tanulmányi versenyek, a különböző szakmai, és a névadónkhoz kötődő pályázatok, a József Nádor Napok, Gulyásparti, a Sportnapok.

A PJNGSZI küldetése, hogy:

  •  elkötelezett tanári karral valósítsa meg nevelési-oktatási céljait,
  •  piacképes szakmákat kínáljon a fiataloknak,
  •  elősegítse a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését,
  •  valamint népszerűsítse az életen át tartó tanulás eszméjét.